MPN - Mesto susreta ponude i potražnje
 MOJE POSLOVNE NOVOSTI

Pročitajte novosti u celosti

 

 

 

 

Važne informacije


Javno-privatno partnerstvo i koncesije

Osnovni propisi:

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011)

Ovim zakonom uređuju se: uslovi i način izrade, predlaganja i odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva; prava i obaveze javnih i privatnih partnera; nadležnost Komisije za javno-privatno partnerstvo; uslovi i način davanja koncesije; predmet koncesije; pravna zaštita u postupcima dodele javnih ugovora, kao i druga pitanja.


Zakon o konkurenciji

Zakoni  o konkurenciji ,  funkciosnisanju tržišta kao i zakoni  o iznosima koji se na osnovu mere zaštite konkurencije i procesnog penala.


Zakoni  o prestanku ugovora o radu, radno vreme, odmori i odsustva, zapošljavanje stranih državljana i zapošljavanje u inostranstvu, kao i zakoni o mirnom rešavanju radnih sporova

jos vesti na stranama kategorija...


Home :: MPN - Moja Poslovna Nabavka © 2012 :: O nama · Kontakt · Prijava · Registracija